Dla członków drużyny

Kadra Drużyny:

 1. Drużynowa: hm. Marzena Bagińska
 2. Przyboczna: Anna Nosek
 3. Administrator strony: Paweł Dąbrowski (osoba spoza ZHP)

Patron Drużyny:
Kazimierz Lutosławski (ur. 4 marca 1880 w Drozdowie, zm. 5 stycznia 1924 tamże) – polski ksiądz rzymskokatolicki, polityk, doktor medycyny i teologii, działacz endecki, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I kadencji, dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego. Był projektantem polskiej odznaki skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego. Pseudonimy: X. Jan Zawada, Druh Szary. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Przyrzeczenie Harcerskie:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Szyfr GADERYPOLUKI
Szyfr o niewielkim poziomie trudności, popularny wśród zuchów. Kluczem do owego szyfru jest jego nazwa podzielona na sylaby: GA-DE-RY-PO-LU-KI. Metoda szyfrowania polega na podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie. DRUŻYNA AGAPA zaszyfrowane tym szyfrem brzmi: EYLŻRG GAGOG.