21.12.2023 – ♥️Podziękowanie♥️ ⚜️Życzenia ⚜️

„Nikt kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych. Mądry ten, kto docenia tę pomoc
z wdzięcznością”.
Alfred North Whitehead

Składamy serdeczne podziękowania, Przyjaciołom naszej drużyny, osobom prywatnym oraz instytucjom, za dotychczasowe udzielone wsparcie ⚜️😊♥️ Wasza pomoc była dla nas kluczowa. 😊Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie, dzięki niemu byliśmy w stanie zrealizować zaplanowane cele. 😊 Zakupić koszulki i polary z logo i część umundurowania. 😊⚜️♥️ Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, którzy wsparli naszą działalność harcerską w formie finansowej 😊⚜️

♥️ Sonarol Sp.j. Najda na czele z panem Stanisławem Najdą

♥️Bank Spółdzielczy w Jedwabnem – Pan Dariusz Duchnowski

♥️Hale Grzymała – pan Marcin Grzymała

♥️ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem – Pan Rafał Konopka

♥️ Basia Lusińska

♥️Jadwiga Bekus

♥️Barbara Wioletta Owsianka

♥️Rutkowska Aldona

♥️Andrzej Polkowski

Składamy również podziękowanie za wsparcie duchowe i dobro słowo dla Wszystkich cudownych ludzi, których spotykamy na naszym harcerskim szlaku😊😘i na których zawsze możemy liczyć😊♥️Dziękujemy, że Jesteście z nami♥️⚜️.

Dziękujemy za Waszą bezinteresowną pomoc, otwarte serce♥️ i życzliwość, którą od Państwa otrzymaliśmy. 😘 Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, ♥️który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć, a nasza działalność jest widoczna i potrzebna😊♥️⚜️😊

Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj⚜️

Zostaw komentarz